ALEPPO: ZNOVU OTEVŘENO

Každý příběh války má svoji cenu. Víte jakou?

Lidské příběhy a ekonomika, dva světy, které jsme zvyklí vnímat odděleně. Jen málokde se ale propojují tak jako v poválečném Aleppu. Kolik sutin ze zničených domů musí lidé odklidit, aby mohli začít znovu žít? Kolik obchodů musí znovu otevřít, aby se město mohlo zrevitalizovat? Co nám o tom říkají čísla?

Autoři projektu: Jarmila Štuková a Andrej Štuk

Aleppo Reopened!
Scroll

Taxikář

Issa Murra se v rodném Aleppu živil přes 30 let jako taxikář.

Vozil převážně podnikatele a turisty. Právě z turismu proudily před válkou do rozpočtu starověkého města značné příjmy. Památky zapsané do světového dědictví UNESCO totiž lákaly turisty z celého světa. Podle oficiálních čísel přinesl turismus Sýrii až 4 miliardy dolarů. V roce 2010 tvořily příjmy z turistického ruchu dokonce druhý největší zdroj zahraniční měny, a to hned po ropě. Válečné běsnění však zemi o příjmy z turismu připravilo.

Zdroj: Mezinárodní měnový fond

visual

Ze všech syrských měst bylo nejvíc zasažené Aleppo – válka zničila až 64 % městské zástavby.

Aleppo bylo nejvýznamnějším industriálním centrem Sýrie. Představovalo hlavní uzel jak farmaceutického, textilního, oděvního a chemického průmyslu, tak zemědělství a navazujících zpracovatelských odvětví.

Zdroj: Světová banka

visual
0

milionů kilometrů budou muset najezdit
nákladní auta, aby se město zbavilo sutin

V době konfliktu se narodila spousta dětí. Mnohé z nich byly vystaveny násilí.

Studie ukazují, že násilné konflikty mají dlouhotrvající dopad na další generace. Od začátku války v roce 2011 se narodilo se statusem „uprchlík“ 3,7 milionu syrských občanů. Školní docházka se snížila o více než polovinu, více než 2 miliony dětí v Sýrii tak nechodí do školy. Hlavním důvodem absence dětí ve školách je podle UNICEF dětská práce.

Zdroj: Mezinárodní měnový fond, UNICEF

visual

Popel
a prach

Existují důkazy, že společnosti a podnikatelé, zejména z okolí Aleppa, opustili zemi a s sebou přes hranice do sousedních zemí odvezli kapitál i vybavení. Celkové škody v šesti syrských městech se odhadují na 3,6 až 4,5 miliardy dolarů. Míra nezaměstnanosti celkově vzrostla z 8,6 %v roce 2010 na katastrofálních 52,9 % během války.

0000

Zdroj: Mezinárodní měnový fond, Světová banka

visual

%

Násilí může prostřednictvím fyzických nebo psychických zranění oslabit práceschopnost.

Násilí také mění pracovní vztahy a druhy pracovních míst. Studie ukazují, že v prvních čtyřech letech konfliktu v Sýrii zaniklo přibližně 538 000 pracovních míst ročně a že mladí lidé nyní čelí míře nezaměstnanosti ve výši 78 %.

Zdroj: Světová banka, organizace Save the Children

visual

DOKUD
ŽIJEME...

Navzdory obrovské destrukci města přeživší obyvatelé věří, že se Aleppo rychle zotaví. Obecné průzkumy o obnovení postkonfliktních zemí však jasně ukazují, že čím déle konflikt trvá, tím negativněji ovlivňuje ekonomiku a instituce. Například Libanonu po šestnácti letech války trvalo celých 20 let dostat HDP zpět na úroveň, kterou vykazoval před válkou. V Sýrii po zklidnění celkové situace v roce 2018 začalo období revitalizace a ekonomika vykazuje růst cca 4,5 %. Vzhledem k těmto skutečnostem lze odhadovat, že dosažení předválečného HDP zabere zemi zhruba 20 let.

visual

Zdroj: Mezinárodní měnový fond

Scroll